Om Progressio Marketing

Progressio Marketing grundades 1980 i syfte att hjälpa företag in på den europeiska marknaden på ett praktiskt och handfast sätt. Ett kontaktnät på främst de tysktalande marknaderna hade byggts upp efter grundarnas verksamhet under fyra år som marknadskonsulter i Tyskland och senare arbete som marknadschefer på exportföretag. Grundarna Susanne Grandin och Lars Biörnerud har lång erfarenhet av marknadsföring på marknader utanför Sverige, att söka återförsäljare och att ställa ut på internationella mässor. Inriktningen är främst industriprodukter.

Mässdeltagande

Progressio Marketing har, när det gäller design och byggnation av mässmontrar agenturen för en av Tysklands största monterbyggare och samarbetsavtal med namnkunniga monterbyggare såväl på hemmamarknaden som på flera andra europeiska marknader.
På en internationell mässa är profileringen viktig och att den filosofi som företaget har kommuniceras effektivt.

Sökning av samarbetspartner

Med utgångspunkt från företagets interna förutsättningar och rådande konkurrensläge på exportmarknaden arbetar Progressio Marketing med en systematiserad sökprocess i olika steg.