Affärsplanen

– Ett viktigt styrinstrument

Att driva företag utan affärsplan är som att navigera utan att ha satt mål!
Affärsplanen beskriver företagets verksamhet, mål och strategier. Efter att ha gjort en nulägesanalys och ställt upp mål, väljs strategi för att välja vägar att nå målet. Utifrån affärsplanen och dess strategi kan den konkreta marknadsföringen planeras med hjälp av en marknadsplan. Att lansera sin produkt eller tjänst på en internationell marknad för första gången är spännande men inte alltid lätt. Strategin för att nå ut globalt med sitt erbjudande skiljer sig betydligt från att marknadsföra sig på hemmaplan. Det handlar inte bara om ett nytt språk utan en helt ny affärskultur med andra regler, värderingar och oskrivna lagar. Religion och tradition men även sättet att göra affärer. Är det viktigt med skriftliga avtal eller räcker det med ett handslag? Vi har stor erfarenhet av internationell marknadsföring och hjälper dig att öppna dörrar!

Vi öppnar dörrar till nya affärskulturer!